nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

Dr Agata Roćko przygląda się literackim portretom władców, posesjonatów i szlacheckich szaraczków, przywołuje XVIII-wieczne panegiryki i pamflety, relacje polskich i obcych pamiętnikarzy, by udokumentować trwałość i powszechność symboliki kontusza i fraka, jej użyteczność w oświeceniowych dyskusjach i sporach. Równocześnie pokazuje, że opozycja ta funkcjonowała nie tylko w świecie ważnych politycznych podziałów, ale także w życiu prywatnym szlachty, w języku potocznym, gdzie określenie „kontuszowy” lub „frakowy” nie wymagało żadnych objaśnień.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Zimowe Spotkania Ornitologiczne - relacje fotograficzne

album zdjęć

Kowalik - nieczęsty gość na Akcji, fot. J. Dobrzańska

Kowalik - nieczęsty gość  na Akcji. fot. Julia Dobrzańska.JPG

Od kilku lat zimową porą zapraszamy do ogrodów wilanowskich na spotkania z ptakami. Zima to czas, kiedy skrzydlaci mieszkańcy parków i ogrodów chętnie przylatują do wywieszanych dla nich karmników, a na niezamarzających fragmentach jezior i rzek gromadzą się kaczki, mewy, czaple i kormorany.

W ramach spotkań odbywają się wycieczki, warsztaty, a także obserwacje ptaków.

Muzeum Pałacu w Wilanowie brało również w Zimowym Ptakoliczeniu (wcześniej Akcja Karmnik) - ogólnopolskim programie badania ptaków przylatujących do karmników, organizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.