UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_silva rerum logo_m.jpg

Wilanowska Silva Rerum to seria, która w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej. Z tych opowieści wyłania się fascynujący obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

aktualność

Zamawiający, stosownie do treści art. 138o ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych niniejszym zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn.:

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jednocześnie Zamawiający  informuje, że wzmiankowane ogłoszenie jest zamieszczone od dnia 21.09.2017 r. na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego, który przygotował i prowadzi przedmiotowe postępowaniu w imieniu Zamawiającego:

www.przetargi.centrumpzp.eu

Podziel się:
Wykop Facebook