UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_obwoluta-fragm_mala.jpg

Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2007, 299 str., 180 il., ISBN 978-83-923747-0-1 (wersja polska), ISBN 978-83-923747-1-8 (wersja angielska), cena 50 zł, Wystawa waz greckich to pierwsza prezentacja zrekonstruowanej części kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, wybitnego …Brama triumfalna na cześć króla Polski Jana III Sobieskiego wzniesiona z okazji jego wjazdu do Gdańska

Sobiesciana

Rycina przedstawia bramę ustawioną przed siedzibą królewską przy Długim Targu 3 w Gdańsku z okazji przybycia pary królewskiej do Gdańska 1 sierpnia 1677 roku. Brama miała formę pawilonowego, zgeometryzowanego portyku. Składała się z czterech symetrycznie rozmieszczonych portali arkadowych, flankowanych kolumnami stojącymi na wysokich cokołach. Baldachimowa budowla łuku zwieńczona była czterema girlandami, podtrzymywanymi przez uskrzydloną postać alegorii Sławy. Nad trzema arkadami łuku umieszczone były  popiersia królów poprzedników: Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nad centralną arkadą stało popiersie Jana III Sobieskiego. W centrum łuku heraldyczny orzeł podtrzymywał w dziobie  banderolę z gratulacyjnym napisem: Niech Bóg powiększy twe państwo i lata panowania. Cnoty króla, męstwo i mądrość, personifikowały alegoryczne figury Marsa i Pallas Ateny. Program gloryfikacji władcy dopełniały umieszczone na płycinach cokołów malowidła.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook