UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka-minsk.jpg

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) posiada jeden z najbogatszych i ciekawych zasobów archiwaliów do dziejów epoki staropolskiej. Co ciekawe, jest on jak dotąd dość słabo rozpoznany przez polskich badaczy. Siódmy tom serii „Ad Villam Novam” prezentującej archiwalia związane z rezydencją wilanowską zawiera efekty badań prowadzonych przez Krzysztofa Kossarzeckiego, pracownika Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej.Ceny biletów

Szanowni Państwo,
ze względu na remont piętra pałacu bilety na zwiedzanie ekspozycji stałej (I trasa) oraz zwiedzanie całego pałacu (I i II trasa) upoważniają również do wejścia do parku (dla gości indywidualnych i grup z własnym przewodnikiem).

TRASA 1 (ekspozycja stała w pałacu i park)

bilet normalny: 20 zł

bilet ulgowy: 15 zł

Muzeum za złotówkę**: 1 zł

TRASA 2 (Apartamenty Księżnej Marszałkowej Lubomirskiej, Pokoje Chińskie i Myśliwskie oraz Galeria Magazynowa)

bilet normalny: 15 zł

bilet ulgowy: 10 zł

Zwiedzanie trasy 2. tylko dla gości indywidualnych, wejście na ekspozycję co 15 minut.

TRASA 1 + 2

bilet normalny: 30 zł

bilet ulgowy: 20 zł

Oferta niedostępna w czwartki.

PARK

bilet normalny: 5 zł

bilet ulgowy: 3 zł

Muzeum za złotówkę**: 1 zł

karnet kwartalny: normalny 60 zł, ulgowy 35 zł

OFERTA EDUKACYJNA

1. BILETY INDYWIDUALNE

a. zajęcia edukacyjne: 10 zł

b. zajęcia kulinarne i savoir-vivre: dorośli – 90 zł (normalny), 60 zł (ulgowy); warsztaty rodzinne – 50 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

c. spacer tematyczny: pałac – 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy); park – 5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy)

2. BILETY GRUPOWE (DO 25 OSÓB)

a. zajęcia edukacyjne: 10 zł/os. + 120 zł/grupa (POL), 10 zł/os. + 180 zł/grupa (ANG)

b. zajęcia kulinarne i savoir-vivre: dzieci 15 zł/os. + 400 zł/grupa (POL/ANG), dorośli – 25 zł lub 20 zł (ulgowy)/os. + 500 zł/grupa (POL/ANG)

c. spacer tematyczny: pałac – 20 zł lub 15 zł (ulgowy)/os. + 120 zł/grupa (POL), 20 zł lub 15 zł (ulgowy)/os. + 180 zł/grupa (ANG); park 5 zł lub 3 zł (ulgowy)/os. + 120 zł/grupa (POL), 5 zł lub 3 zł (ulgowy)/os. + 180 zł/grupa (ANG)

TANIEJ W PAKIECIE – zajęcia łączone (1+1)

Zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć łączonych. Drugie, tańsze zajęcia zwolnione są z opłaty za bilet edukacyjny od osoby, obowiązuje jedynie bilet tematyczny od grupy.

CZWARTEK – dzień bezpłatnego wstępu do pałacu (I trasa) i parku

Zwiedzanie wyłącznie indywidualne na podstawie biletów bezpłatnego wstępu (do odebrania w kasie). Liczba biletów jest ograniczona ze względów konserwatorskich. W czwartki bezpłatnie można zwiedzać pałac na trasie 1 oraz park. Oferta nie dotyczy trasy 2 i wystaw czasowych.

ULGI:

** Bilet „Muzeum za złotówkę” przysługuje osobom w wieku 7–16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA. 

Zgodnie z Ustawą o muzeach:

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5. dzieciom do lat 7 (nie dotyczy oferty edukacyjnej).

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 25% rabatu na bilety wstępu na wystawy stałe w pałacu, parku i na zajęcia edukacyjne (na bilety do 20 zł) oraz zniżka w wysokości 20% na zakupy w muzealnym sklepie.

Akceptujemy płatności kartami:


Visa i Mastercard

Akceptujemy również karty:

Warsawpass  Karta Dużej Rodzinydrukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Godziny otwarcia (artykuł)

Pałac, wystawy stałe i ekspozycje czasowe są zamknięte dla zwiedzających w następujące dni: Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało, 15 sierpnia, od 1 do 30 listopada, 24, 25 i 26 grudnia 2019 r.

sypialnia_krolowej_baner.jpg

Co można zobaczyć w pałacu (artykuł)

Kiedy w 1676 roku Jan Sobieski przyjął godność królewską i jako Jan III zasiadł na tronie, siedzibą jego dworu stał …

7. Ogród barokowy na tarasie górnym.jpg

Co można zobaczyć w parku (artykuł)

Od powstania królewskiej rezydencji w Wilanowie przywiązywano dużą wagę do wyglądu jej otoczenia. Choć kształtowano ją zawsze zgodnie z obowiązującą...