UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Polski dwór królewski był jedną z wielu scen, na których rozgrywało się tzw. theatrum ceremoniale, gdzie za pomocą znaków wizualnych przekazywano informacje o przynależności społecznej i obowiązującej hierarchii. Dr Joanna Kodzik oparła swoją pracę na nowożytnych niemieckich pracach teoretycznych.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


CFP: Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności | do 31 stycznia

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mają zaszczyt zaprosić historyków sztuki – doktorantów i młodych naukowców, do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

 Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności

(Warszawa, 18–19 maja 2017 roku)

Celem organizatorów konferencji jest stworzenie platformy do prezentacji osiągnięć naukowych młodych badaczy sztuki nowożytnej, ożywionej dyskusji oraz nawiązywania i zacieśniania kontaktów naukowych. Zapraszamy do udziału naukowców reprezentujących różnorodne podejścia badawcze, od tradycyjnych po współczesne. Szczególnie oczekiwane są prezentacje przekrojowych opracowań problemowych, rysujących szeroką perspektywę.

Badaczy zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych referatów do 31 stycznia 2017 roku na adres konferencja.nowozytnicy@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczające 300 słów streszczenie, dane kontaktowe, afiliację Autora oraz krótki biogram. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konferencji. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana do dnia 8 marca 2017 roku.

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
widok na korpus główny pałacu.jpg

Sztuka barokowa w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej (artykuł, Silva Rerum)

Konieczność nadążania za tym co „modne” w sztuce europejskiej była w państwie polsko-litewskim schyłku XVI w. elementem oczywistego obycia powiązanego z własną autokreacją na arenie spraw publicznych.

Monumenta_przepisy_okladka_front_S.jpg

Nowe książki wilanowskie (artykuł)

Zachęcamy do lektury książek wydawanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rzetelna widza spotyka się w nich z piękną oprawą graficzną – prawdziwa uczta dla umysłu i zmysłów.