nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


CFP: Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności | do 31 stycznia

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mają zaszczyt zaprosić historyków sztuki – doktorantów i młodych naukowców, do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

 Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności

(Warszawa, 18–19 maja 2017 roku)

Celem organizatorów konferencji jest stworzenie platformy do prezentacji osiągnięć naukowych młodych badaczy sztuki nowożytnej, ożywionej dyskusji oraz nawiązywania i zacieśniania kontaktów naukowych. Zapraszamy do udziału naukowców reprezentujących różnorodne podejścia badawcze, od tradycyjnych po współczesne. Szczególnie oczekiwane są prezentacje przekrojowych opracowań problemowych, rysujących szeroką perspektywę.

Badaczy zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych referatów do 31 stycznia 2017 roku na adres konferencja.nowozytnicy@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczające 300 słów streszczenie, dane kontaktowe, afiliację Autora oraz krótki biogram. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konferencji. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana do dnia 8 marca 2017 roku.

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
widok na korpus główny pałacu.jpg

Sztuka barokowa w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej (artykuł, Silva Rerum)

Konieczność nadążania za tym co „modne” w sztuce europejskiej była w państwie polsko-litewskim schyłku XVI w. elementem oczywistego obycia powiązanego z własną autokreacją na arenie spraw publicznych.

Monumenta_przepisy_okladka_front_S.jpg

Nowe książki wilanowskie (artykuł)

Zachęcamy do lektury książek wydawanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rzetelna widza spotyka się w nich z piękną oprawą graficzną - prawdziwa uczta dla umysłu i zmysłów.