Co zawierał posag zamożnej szlachcianki w pierwszej połowie XVIII w.?
Tematy:

Źródła pochodzenia:Typ:Sortowanie:


Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Co zawierał posag zamożnej szlachcianki w pierwszej połowie XVIII w.? Antoni Romuald Chodyński źródło: Kwart. Hist. Kult. Materialnej 2003/2