UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W prezentowanym tomie, zawierającym dziesięć artykułów, znawcy epoki staropolskiej przyglądają się dziejom władcy i państwa w okresie między Chocimiem a Wiedniem, gdy Rzeczpospolita po raz ostatni w swej przedrozbiorowej historii odgrywała ważną, a często decydującą rolę na arenie europejskiej. Badaczy interesuje życie wewnętrzne państwa, zwłaszcza system parlamentarny, jak i polityka zagraniczna, która doprowadziła Lwa Lechistanu pod mury Wiednia i do namiotów wielkiego wezyra. Czasy były gorące, pasjonujące i pełne niespodziewanych zwrotów akcji – i taka niech będzie lektura tej książki.Europa dąży do Chin

e-learning

45_zrzut_europadochin.jpg

Misyjna działalność Jezuitów w Chinach w XVI i XVII wieku stanowi jeden z najważniejszych epizodów kształtowania się kontaktów między Chinami a zachodnim światem chrześcijańskim. Jest doskonałym przykładem trudności, jakie w czasie posługi misyjnej wiązały się z przezwyciężeniem barier kulturowych, religijnych i światopoglądowych.
Wysiłki misjonarzy Towarzystwa Jezusowego, w tym również Polaków, odegrały szczególną rolę w przekazywaniu zachodniej wiedzy, nauki i kultury Chińczykom. Trzeba pamiętać, że początkowo, zamknięte dla cudzoziemców Chiny surowymi karami i okropnościami więzień odstraszały nawet najodważniejszych. To jezuici zbudowali podwaliny pod szerzenie chrześcijaństwa w Państwie Środka.

Wprawdzie w ruch misyjny angażowało się wiele zakonów, m.in. dominikanie i franciszkanie, jednak to jezuici właśnie wyróżniali się wybitną inteligencją, pobożnością i wysoką tolerancją, która na Dalekim Wschodzie przysparzała im przyjaciół, jednak w Europie – wrogów. W celu pozyskania przychylności chińskich władców i mędrców starali się zaimponować im wiedzą z zakresu nauk ścisłych, która w Chinach była szczególnie ceniona. Dzięki znajomości astronomii i matematyki byli faworyzowani w pałacu cesarza. Po niepowodzeniach franciszkanów i augustianów potrafili zjednać sobie podejrzliwych chińskich cesarzy i mandarynów, i umocnić swe wpływy w Pekinie. W efekcie mogli prowadzić badania oraz sporządzać mapy.

W XVII wieku misjonarze jezuiccy rozwinęli badania geograficzne Chin. Wykorzystując dorobek dawnej kartografii chińskiej, przygotowali nowe mapy i atlasy. Na tym polu szczególnie zasłynął Polak, lwowski jezuita Michał Boym, którego badania i prace, ze słynnym atlasem Chin na czele, na długo stały się podstawowym źródłem informacji o Państwie Środka.

 

Autor: dr Tomasz Opach

Zobacz lekcję e-learningową

Podziel się:
Wykop Facebook
banery_kartografia.jpg

XVII-wieczne atlasy holenderskie - dzieła niezwykłe (e-learning)

Po XVI-wiecznych odkryciach geograficznych Europa stawała się za ciasna dla Europejczyków, dlatego dla władców tak ważne było zdobycie zamorskich kolonii. Eksploracja nowych obszarów oznaczała nowe źródła surowców, natomiast pozyskanie partnerów handlowych otwierało możliwość zdobycia nowych rynków zbytu. Celem samym w sobie była też niekiedy prosta grabież.

45_zrzut_chinois.jpg

Fascynujący Daleki Wschód (e-learning)

Wilanowska kolekcja sztuki dalekowschodniej jest niezwykłym zbiorem, świadectwem poszukiwań, fascynacji, gustów XVII-, XVIII- i XIX-wiecznych kolekcjonerów. Kolekcja ta, wystrój Gabinetów i Apartamentów Chińskich oraz niepowtarzalne wilanowskie chinoiserie są nierozerwalnie związane z historią królewskiej rezydencji i jej mieszkańcami.

63_chinski i po kons 2   14491.jpg

Chińskie żaby w Wilanowie (film)

Jak chińskie żaby znalazły się w pałacu w Wilanowie? Kultura i sztuka Orientu fascynowały mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wpływy wschodnie widoczne były w nie tylko w stroju noszonym przez szlachciców w XVII i XVIII wieku, lecz także w dekoracji wnętrz, a zwłaszcza w obyczajach. W pałacu wilanowskim są niezwykłe Pokoje Chińskie, a w nich kolekcja zagadkowych przedmiotów, o których opowiada film.

44_chinska_kula.jpg

Moda na chińszczyznę w Polsce w XVIII wieku (artykuł, Silva Rerum)

W 1683 roku po bitwie po Wiedniem, łupem zwycięzców, oprócz tureckich tkanin, namiotów, broni i kosztowności padły również przedmioty dalekowschodnie. …

Figurks_z_kryształu_góskiego2

Figurka boga Shou Xing (karta katalogowa kolekcji, Kolekcja)

Charakterystyczna postać Shou Xing – starca w obszernej szacie, z dużą owalną głową i długą brodą, trzymającego w ręku brzoskwinię …

44_camelia sinensis 4.jpg

Skąd wzięła się herbata? (artykuł, Silva Rerum)

Botanicy powiedzieliby, że herbata chińska Camellia sinensis (czyli Thea sinensis) to gatunek należący do rodziny herbatowatych (czyli kameliowatych) i pochodzący …

konserwacja_gabinet_chinski_18_snycerka_IMG_2374_fot.M.Szymczyk.JPG

Prace konserwatorskie w Gabinecie Chińskim Króla (album zdjęć)

Prace prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2009-2011: w Gabinecie Holenderskim, w Sypialni Króla, w Gabinecie Chińskim …