UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_zegary male.jpg

Na przykładzie niewielkiej kolekcji chronometrów zgromadzonych w Pałacu Wilanowskim możemy zauważyć zmiany w ich rozwoju od XVI do drugiej połowy XIX wieku. W rozważaniach poświęconych starym zegarom równie fascynujące są kolejne modernizacje ich mechanizmów, będące wyznacznikiem postępu technicznego, jak i zmiany form artystycznych, jakie nadawano ich obudowie.


Program Generalnego Konserwatora Zabytków

Prace konserwatorskie w Pokoju CIchym

6 Pokoj_Cichy_zakladanie kompresow ekstrakcyjnych_konserwacja_listopad 2013_fot_J_Andrzejewski.JPG