UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Scriptorium Villa Nova | otwarte warsztaty kaligrafii | środy, soboty i niedziele

aktualność

Otwarte warsztaty kaligrafii_3, fot. Michał Kawka