UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Park angielski

W bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca znajduje się XIX-wieczna Altana Chińska będąca niegdyś miejscem spotkań mieszkańców rezydencji, fot. W. Holnicki

altana_chinska_park_wilanowski.jpg