UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Park angielski

Z drugiej strony wynajmowanej przestrzeni można zobaczyć budowlę będącą miniaturą średniowiecznego zamku – jest to pompownia, fot. M. Kulpa

44_pompownia_fundusze pomocowe.jpg