UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Prezentacja wilanowskiej kolekcji dzieł dyrektora Akademii drezdeńskiej i nadwornego malarza dwóch polskich królów z dynastii Wettynów, Louisa de Silvestre’a. Wieloletnia opiekunka zbioru malarstwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Krystyna Gutowska–Dudek prezentuje formację artystyczną malarza, początki jego działalności i karierę. Tekst ilustrowany jest reprodukcjami obrazów Silvestre’a pochodzącymi również z innych kolekcji.


Ptaki – monitoring i waloryzacja awifauny (wyniki badań)

Marek Elas. fot. Julia Dobrzańska.JPG