UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Jedna z najciekawszych grup zabytków znajdujących się w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to kilkadziesiąt niewielkich przedmiotów związanych z kulturą starożytnego Egiptu. Autorka, Aleksandra Majewska, omawia historię zbioru oraz, w części katalogowej, kolejne obiekty, takie jak figurki z brązu przedstawiające bóstwa i władców, czy Uszebti z fajansu egipskiego.


Intymne życie ptaków – wywiad

Marek Elas prezentuje upierzenie samca bogatki, fot. Wojciech Holnicki

Marek Elas prezentuje upierzenie samca bogatki, fot. Wojciech Holnicki.jpg