UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.
55_swieto_baroku.jpg

Katalog wystawy „Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)”. Sztuka czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest nie tylko atrakcyjna jako ubarwienie mozaiki kulturowej XXI w., ale może również stanowić wartość skutecznie kompensującą oddalanie się cywilizacji od jej nowożytnych źródeł. Katalog, zestawiając nieznane szerszej publiczności dzieła, które mimo różnej proweniencji stanowią jednorodną grupę ze względu na osobę ich wyjątkowego fundatora, sprawi z pewnością przyjemność miłośnikom i znawcom kultury staropolskiej.


Portret konny Stanisława Kostki Potockiego

karta katalogowa kolekcji

Portret Stanisława Potockiego na koniu - akwaforta J.L. Jules'a Davida