UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Oddolne inicjatywy sprawiły, że wychowanie kolejnych pokoleń społeczeństwa Rzeczypospolitej ewoluowało, aż wreszcie doprowadziło w wieku XVIII do nowego podejścia do edukacji i nowego sposobu jej realizacji.


„Kobiety baroku” – wyniki konkursu (2015)

Królowa Eleonora Maria Wiśniowiecka, malarz francuski, 1675; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, fot. Z. Reszka

eleonora wiśniowiecka.jpg