UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Wydany w 1613 r. „Przewodnik po drzewie żywota” to najstarszy dotychczas znany, świecki tekst o charakterze dietetyczno-medycznym z terytorium Polski, spisany w jidysz, języku Żydów polskich. Książka ukazała się jako V tom z serii Monumenta Poloniae Culinaria.


Wilanowskie nietoperze – raport z badań

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) w pałacu, fot. Julia Dobrzańska

EOG_Nietoperze_Borowiec w pałacu fot. Julia Dobrzańska.jpg