UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu | wystawa do 1 listopada 2017

Portret prywatny Jana III, XVII/XVIIIw., ze zbiorów Joanny Sidorczak-Heinsohn i Gunnara Heinsohna; fot. Z. Reszka

portret_prywatny_jana_iii_kolekcja_joanna_i_gunnar_heinsohn_foto_Zbigniew_Reszka.jpg