UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Historia stosunków polsko-niemieckich czy polsko-francuskich jest nieco przewrotna w swoim przekazie. Czy ważniejszy był wpływ Niemiec na obyczajowość, kulturę i funkcjonowanie instytucji prawnych w naszym kraju? Czy może Francji, wiążącej się z Polską nieodłącznie małżonkami władców i osobami na dworach królewskim i magnackich? Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna, czego dowodem są relacje cudzoziemskich podróżników odwiedzających Rzeczpospolitą w XVII i XVIII w.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu | wystawa | 7 lipca – 1 listopada 2017

Kazanie św. Jana Chrzciciela, mal. Jan Reisner, ok. 1695, Kościół Wizytek w Krakowie; fot. A. Indyk

jan_reisner_sw_jan_chrzciciel_kosciol_wizytek_w_krakowie_fot_a_indyk.jpg