UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Portret królowej Ludwiki Marii ofiarowany Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Królową witają: dr Joanna Paprocka-Gajek, kierownik Działu Sztuki oraz Anna Guzowska, kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa; fot. E. Grygiel

powitanie_Ludwiki_marii.jpg