UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Polski dwór królewski był jedną z wielu scen, na których rozgrywało się tzw. theatrum ceremoniale, gdzie za pomocą znaków wizualnych przekazywano informacje o przynależności społecznej i obowiązującej hierarchii. Dr Joanna Kodzik oparła swoją pracę na nowożytnych niemieckich pracach teoretycznych.


Akty wandalizmu zagrożeniem dla projektów badawczych?

Zbliżenie obszaru pola pomiarowego, widoczne cztery tarczki wklejone w kamienny element elewacji, foto Eryk Bunsch

Zbliżenie obszaru pola pomiarowego, widoczne cztery tarczki wklejone w kamienny element elewacji, foto Eryk Bunsch.jpg