UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W latach 2012–2015 zespół konserwatorów kierowany przez specjalistów z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odkrył i zabezpieczył na ścianach kilku sal skrzydła pałacowego żółkiewskiej rezydencji nieznane dotąd dekoracje malarskie pochodzące z XVII wieku.


Kufel z grawerowaną dekoracją zakupiony do zbiorów muzeum

aktualność

Kufel z grawerowaną dekoracją, H. Pollman, Gdańsk, 1659-1674, fot. Z. Reszka, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wil.6251

3a.jpg