UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Werdum pozostawił nam świetne źródło do dziejów panowania króla Jana III. Jego niezwykłe talenty militarne miał okazję podziwiać przy wielu okazjach, zwłaszcza w sławnej (i niewątpliwie genialnej) wyprawie przeciw Turkom i Tatarom z 1671 roku. Jan III miał szczęście do pamiętnikarzy: mamy nadzieję, że nasza edycja Werduma dowiedzie, że wydawcy godnie kontynuują dzieło upamiętniania jego czynów.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Godzinki Sobieskiego (Kaligrafia, PJM)

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Godzinki_4.jpg

Godzinki Sobieskiego | wystawa do 26 października (aktualność)

Faksymile „Godzinek Sobieskiego” to wierna kopia oryginału manuskryptu, powstała z inicjatywy wydawnictwa Quaternio Editions w Lucernie, którego nakładem wyszło 680 ręcznie numerowanych egzemplarzy tego unikatowego dzieła. Wystawa prezentowana jest w gablocie na poziomie -1 pałacu, tuż obok księgarni,w dniach 2 czerwca–26 października 2017 r.

Godzinki Sobieskiego 15.jpg

Jak powstały faksymile (Kaligrafia, PJM) (artykuł)

Kaligrafia - (nie)zapomniana sztuka (Kaligrafia, PJM) (artykuł)

Mówi się o niej, że jest dziedziną sztuki. Ma również związek z pewnego rodzaju umiejętnością. Jej narodziny datuje się na koniec epoki prehistorycznej, kiedy ludzie zaczęli wyrażać i utrwalać swoje myśli oraz porozumiewać się między sobą za pomocą pisma. Kaligrafia, bo o niej mowa, z umiejętności pisania uczyniła na przestrzeni wieków odrębną dziedzinę sztuki.

Dawne przybory piśmiennicze (Kaligrafia, PJM) (artykuł)

Zanim długopis stał się najpopularniejszym przyborem do pisania, minęło bardzo wiele lat. Wcześniej pisano stylusami (rylcami), gęsimi piórami, stalówkami osadzonymi …