Gratulacje Jana III dla nowego cara Fiodora Aleksejewicza (1676)
Tematy:

















Źródła pochodzenia:



Typ:



Sortowanie:






Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Gratulacje Jana III dla nowego cara Fiodora Aleksejewicza (1676) Tomasz Szwaciński