Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668-1749) – propagator kultu Jana III Sobieskiego
Tematy:


Źródła pochodzenia:Typ:Sortowanie:


Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668-1749) – propagator kultu Jana III Sobieskiego Kazimierz Maliszewski