UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Karta przedtytułowa Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia

Sobiesciana

Centrum kompozycji zajmuje tronująca Urania ze słońcem i księżycem w rękach. Wokół niej skupione są dzieci, personifikacje planet, a po bokach stoi dziesięciu wybitnych astronomów. Ponad ich głowami unoszą się putta z banderolami i proporcami, na których wypisane zostały słowa głoszące potęgę Boga i chwalące zasłużonych uczonych. Do tej sceny pokornie przybliża się Heweliusz niosąc Sekstans i Tarczę Sobieskiego - odkryte i nazwane przez siebie gwiazdozbiory. Za nim podążają zwierzęta, symbolizujące inne badane przez niego konstelacje. Przed Heweliuszem leży jedno z ostatnich jego dzieł, Catalogus Fixarum. W ten sposób astronom z całym swoim dorobkiem poddaje się osądowi Uranii i mistrzów atronomii.

W dolnej części kompozycji, w kartuszu zwieńczonym muszlą z laurem, umieszczony został tytuł Firmamentum Sobiescianum. Obok, spod obłoków wyłania się panorama Gdańska.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook