UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Historia Polski" Bernarda O'Connora to jedna z najlepszych relacji o Rzeczypospolitej, jakie wyszły spod piór cudzoziemców w siedemnastym wieku. Jej autor - irlandzki katolik, który przeszedł na anglikanizm, osobisty lekarz króla Jana III Sobieskiego, przyrodnik i historyk - przebywał w Polsce zaledwie kilka miesięcy. Mimo to, dzięki wrodzonemu zmysłowi obserwacji, umiejętności korzystania z dostępnych źródeł oraz naukowej pasji, stworzył dzieło niezwykle wnikliwe oraz piękne.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Laurus Sarmatica, Laetissimo Sarmaticae Pacis Nuncio Accepto, Humillime Devotissimeq[ue] Celebrata. Anno 1676

Sobiesciana

Napisana w dystychu elegijnym (heksametr daktyliczny katalektyczny i pentametr daktyliczny akatalektyczny) laudacja na cześć Jana III Sobieskiego ułożona z okazji pomyślnego zakończenia wojny polsko-tureckiej toczonej w latach 1672-1676. Cały utwór składa się z kilku przeciwstawnych porównań – panującego jeszcze niedawno smutnego czasu wojny i dopiero co rozpoczętego radosnego czasu pokoju. Autor wiersza, konrektor szkoły przy kościele świętej Katarzyny w Gdańsku, przyrównuje króla do mitycznego herosa Herkulesa, następnie wspomina krwawą wojnę, która dopiero się zakończyła. W opozycji do niej stawia pokój, który właśnie zapanował, oraz królewski triumf. Weber podkreśla pobożność króla i jego waleczność, stwierdza, iż władca zasługuje na najwyższe zaszczyty i wieczną sławę. Z utworu wyłania się obraz radosnego świata, po którym krąży Fama niosąca wieść na temat odzyskanego pokoju.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook