nieslyszacy

Tematy

Zbiór przepisów Stanisława Czernieckiego wydany w 1682 r. pod tytułem Compendium ferculorum uważany jest za pierwszą polską książkę kucharską. To książka o tym, jak pobudzać smak i wyobraźnię, jak zaskakiwać biesiadników, czarować ich wyglądem i sposobem wydania potraw.List z 9 sierpnia 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej

Ad Villam Novam

List z 9 sierpnia 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej, w którym przywołany został Giuseppe Rossi, malarz oraz Ferdinand Heindel, kotlarz.

 

il_%201%20.jpg

Jaśnie Oświecona Msciwa Xiężno

Żadney WXMsć w tym suppikuie nie chciey mieć opiny aby teraźnieysze niepogody zaczętey edyfikacyi do Pomarańczarniey szkody iaki miały przynieść detryment w czym wielce upewniam WXMsć że iey nic nie szkodzi tylko co mi w robotach przedsięwziętych bardzo inwestygacye y inpendymenta przynosiły lecz dla przysługi WXMsci iak naylepiey o to się staram aby iak nayprędzey kontynuacyą pomarańczarni uczynić mogłem, strone wazów y statui o które WXMsć adryssuiesz aby na wierzchu stoiały dla kondekkoracyi to wszystko stosuie z wolą WXMsci ktorey naymniey kontrować nie chcę y będę tak czynił iak waszey XMsci rozkas zmnie sługę lichego zaydzie, pomarańczarni y iako y pałacu wszelkie procedery dobrą obieraią kontermine tylko co Pana Ferdynanta pilnie oczekiwam, Pan Rosy według przeszłego wyrażenia swoią […] robotę y inne roboty w pałacu wszelką także według tamtego wyrażenia kontynuuie się o czym na przyszłey poczcie realnieyszą oddam renuncyacyą teras tym konkluduie pisząc się żem iest

Jaśnie Oświeconey WXMści

Nayniższym sługą

J Fontanna mp

Datt z Warszawy die 9 Augusti Ao 1725

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook Twitter
26_26-autoportret rossiego.jpg

List z 2 sierpnia 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Ad Villam Novam)

List z 2 sierpnia 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej, w którym pojawia się informacja o pracach wykonywanych przez Giuseppe Rossiego, malarza.

57_wil.1683-martwa natura mignon cytryna.jpg

List z 26 lipca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Ad Villam Novam)

List z 26 lipca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej dotyczący prac przy Pomarańczarni.

36_15_lato.jpg

List z 7 czerwca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Ad Villam Novam)

List z 7 czerwca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej dotyczący prac przy Pomarańczarni.

36_13_wiosna.jpg

List z 8 marca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Ad Villam Novam)

List z 8 marca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej dotyczący rozliczeń finansowych wynikających z zawartego wcześniej kontraktu.

45_widok oranzerii.jpg

List z 2 marca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Ad Villam Novam)

List z 2 marca 1725 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej, w którym mowa jest o postępie prac w Pomarańczarni.

64_jesień_pomnik.jpg

List z 5 września 1720 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Ad Villam Novam)

List z 5 września 1720 roku Józefa Fontany do Elżbiety Sieniawskiej dotyczący między innymi robót blacharskich.