UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

„Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku” to książka, która zrodziła się z pytania, jak prezentowała się kobieca sława, zanim epoka rozbiorów wyznaczyła paniom godną pozycję matek-Polek i Spartanek. Autorzy 23 studiów wykorzystują bogate opracowania i źródła, dzięki czemu nakreślone wizerunki odsłaniają mniej znane oblicza kobiet tej epoki.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Matka Boska Berdyczowska

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Grafika
Zakład Litograficzny Jana Kazimierza Wilczyńskiego
Wilno
1850 r.
Papier, litografia
49,5 x 36,0 cm
Wil.4666

42_matka boska berdyczowska.jpg

W kolekcji wilanowskich grafik zachowało się do dnia dzisiejszego kilka tablic pochodzących z obszernej publikacji zatytułowanej Album de Wilna, wydawanej w seriach i poszytach pomiędzy latami 1845-1875. Na każdą z nich składał się zbiór rycin, litografii i chromolitografii które zgodnie z definicją autora i wydawcy, poświęcone były wyłącznie przedmiotom krajowym. Tym samym, Album Wileńskie wpisywał się tematycznie i duchowo w najważniejszą ideę przyświecającą sztuce Polski porozbiorowej, przekazania przyszłości bezcennych zabytków przeszłości i popularyzowania rodzimej kultury. Album wydawany był z pietyzmem i starannością. Rysunki wykonywali dla Wilczyńskiego najznamienitsi ówcześni malarze i rysownicy, za druk odpowiadały najlepiej przygotowane zakłady sztycharskie i litograficzne w Paryżu.

Przedstawiona chromolitografia (litografia kolorowa) ukazuje cudowny wizerunek Matki Bożej z Berdyczowa. Było to jedno z trzech, największych, obok Częstochowy i Ostrej Bramy, sanktuariów maryjnych na terenach dawnej RP. Z obrazem łączy się legenda związana z fundatorem pierwszej świątyni i klasztoru karmelitów w Berdyczowie, wojewodą kijowskim Januszem Tyszkiewiczem. W roku 1627 dostał się on do niewoli tureckiej, w której zaprzysiągł, że jeśli uda mu się z niej wyjść żywym, ufunduje Matce Bożej świątynię. Ocalał, a dzięki temu już w 1634 do Berdyczowa przybyli karmelici, którzy opiekowali się miejscem aż do rewolucji bolszewickiej. W roku 1941 oryginalny, koronowany w 1756 roku cudowny obraz zaginął. Najprawdopodobniej spłonął podczas wielkiego pożaru, który strawił znaczną część zabudowań klasztornych i świątyni. Tym większą wartość zyskują jego zachowane reprodukcje, a wśród nich pochodząca z Wilanowa.

Marta Gołąbek

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
42_matka boska berdyczowska.jpg

Najazd na Berdyczów (artykuł, Silva Rerum)

Berdyczów to miasto w pobliżu Żytomierza, w dawnym województwie kijowskim (dziś Ukraina), nad Hniłopiatem. Założone w XV w., przez długi …

44_matka boska trocka.jpg

Matka Boska Trocka (artykuł, Silva Rerum)

Cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdujący się po dzień dzisiejszy w kościele Nawiedzenia NMPanny w Trokach na Pojezierzu Wileńskim, …

44_matka boska kodeńska_m.jpg

Matka Boska Kodeńska (artykuł, Silva Rerum)

Czwarty właściciel Kodnia, książę Mikołaj Sapieha (ok. 1581 – 1644), chorąży wielki litewski, potem wojewoda miński, a od 1642 r. …