Michał Kazimierz Pac (ok. 1624-1682) – wieczny antagonista
Tematy:

















Źródła pochodzenia:



Typ:



Sortowanie:






Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Michał Kazimierz Pac (ok. 1624-1682) – wieczny antagonista Wojciech Kalwat opracowanie