UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Modernizacja dachu nad belwederem

Prace modernizacyjne dachu nad Belwederem, fot. W. Holnicki.jpg

Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego nad centralną częścią wilanowskiego pałacu (ok. 280 mkw.). Dotychczasowe wykonane było z blachy miedzianej układanej w trakcie dużego remontu pałacu prowadzonego już pół wieku temu – w latach 50. i 60. XX w.

Zadanie to było bezpośrednio powiązane z pracami konserwatorsko-restauratorskimi prowadzonymi w Sali Uczt, która znajduje się pod wymienioną powierzchnią dachu. Dzięki modernizacji dachu nad belwederem została zabezpieczona przestrzeń zdobiona niezwykle cennymi polichromiami.

baner_POIS_dach_południowy_pion.jpg

Zadanie było także powiązane z koniecznymi pracami konserwatorskimi przy ośmiu kamiennych rzeźbach zdobiących attykę belwederu (trudną fazą prac był skomplikowany demontaż i powtórny montaż tychże rzeźb).

Dzięki przeprowadzonej modernizacji, która polegała nie tylko na wymianie pokrycia dachowego na odpowiednio dobraną i patynowaną blachę miedzianą, ale także na koniecznej wymianie drewnianych belek więźby dachowej, udało się na wiele lat dokładnie zabezpieczyć najtrudniej dostępną część wszystkich dachów pałacowych.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

Podziel się:
Wykop Facebook
2015-08-10
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Prace remontowe na dachu Kordegardy, fot. W. Holnicki.jpg

Remont dachów Kordegardy (artykuł)

Kordegarda została wybudowana w XVIII w., wg projektu Szymona Bogumiła Zuga. Wraz z Oficyną Kuchenną i Łazienką stanowiła całość projektu …

Skrzydło południowe pałacu wilanowskiego, fot. W. Holnicki.jpg

Modernizacja dachu skrzydła południowego pałacu w Wilanowie (artykuł)

Modernizacja dachu skrzydła południowego znacząco poprawiła warunki ekspozycyjne.