UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Werdum pozostawił nam świetne źródło do dziejów panowania króla Jana III. Jego niezwykłe talenty militarne miał okazję podziwiać przy wielu okazjach, zwłaszcza w sławnej (i niewątpliwie genialnej) wyprawie przeciw Turkom i Tatarom z 1671 roku. Jan III miał szczęście do pamiętnikarzy: mamy nadzieję, że nasza edycja Werduma dowiedzie, że wydawcy godnie kontynuują dzieło upamiętniania jego czynów.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Nuncyusz Pallavicino i Hrabia Wilczek u Sobieskiego

Sobiesciana

Reprodukcja gazetowa obrazu Wojciecha Gersona ukazująca przybycie do Sobieskiego posłów papieża Innocentego XI i cesarza Leopolda I: nuncjusza Opizio Pallaviciniego i hrabiego Heinricha von Wilczek. Sobieski ukazany w centrum kompozycji, w polskim stroju, wsparty oburącz na szabli. Przed nim przyklękający, ubrany w zachodni strój hrabia Wilczek oraz wznoszący ręce, odziany w habit i biret, nuncjusz apostolski. Po prawej stronie Sobieskiego postać starca, a za królem widoczni trzej młodzi dworzanie. Scena rozgrywa się na krużganku zamkowym.

Druk oparzony podpisami. Ponad kompozycją: Premium bezpłatne dla prenumeratorów Tygodnika Ilustrowanego za kwartał III 1882 roku. Pod kompozycją sygnatury wydawcy i drukarza: Drukiem Józefa Ungra, Warszawa Nowolipki Nr 3; Drukował na maszynie pośpiesznej St. Błeszyński. Poniżej tytuł kompozycji: Nuncyusz Pallavicino i Hrabia Wilczek u Sobieskiego. Rysunek Wojciecha Gersona. U dołu karty dopisek cyrylicą: Дозволеио Цензурою. Варшава 18 Септябра 1882 г.

Julian Schübeler był warszawskim drzeworytnikiem czynnym w latach 1865-1889, związanym z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Klosami".

 

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook