UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Projekt EFRR - POIiŚ III

 

Projekt „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest z punktu widzenia wszystkich dotychczas zrealizowanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie inwestycji najważniejszym zadaniem rewaloryzacyjnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Projekt składa się z następujących zadań: Prace konserwatorskie …

Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu
Kamienne posadzki_Galeria Polnocna_fot_ZReszka_2010-06_31491.jpg

Zanim zrealizowane zostaną prace remontowe na I piętrze zabytkowego obiektu, konieczne jest uprzednie zabezpieczenie wystroju Galerii Ogrodowych i Lapidarium. Jego stan, zgodnie z fachową oceną i wykonanymi badaniami, jest niestety bardzo zły, a nawet miejscowo zagrażający jego istnieniu. Zabezpieczenia i zachowania wymagają przede wszystkim polichromowane sztukaterie o niestabilnych elementach konstrukcyjnych, z których niektóre poodpadały na skutek korozji uchwytów. Konieczne jest także utrwalenie fresków, wykonanych przez …

Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu

Najważniejsze zadanie do zrealizowania w projekcie jest związane z modernizacją i przebudową sal wystawowych obu galerii ogrodowych na piętrze pałacu. To jednoprzestrzenne pomieszczenia, które wzniesione zostały w latach 1682–1688 przez Agostino Locciego dla króla Jana III Sobieskiego. W XIX wieku wnętrza galerii zaadaptowano na potrzeby bibliotek. Po II wojnie światowej, w trakcie „barbarzyńskiego” z historycznego punktu widzenia remontu, sale pozbawione zostały pierwotnych, zabytkowych, zgodnych z …

Konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie

W najlepszym stanie jest konstrukcja nośna dachu okrywającego północne skrzydło pałacu w Wilanowie, mimo że posiada liczne drobne uszkodzenia, a zbrojenie rdzewieje. Pozostałe elementy pokrycia dachowego tej części obiektu należy pilnie wymienić. Ich stan zagraża bowiem zarówno bezpieczeństwu architektonicznemu pałacu, a nawet przebywających w nim ludzi, jak i eksponatów zgromadzonych w salach wystawowych. Nieszczelny dach i zniszczony system odprowadzania deszczówki były kilkakrotnie powodem zalania sal …

Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii
44_oranżeria.jpg

Zlokalizowany na północ od pałacu klasycystyczny budynek Oranżerii pełni istotną rolę, związaną z obsługą administracyjną królewskiej rezydencji oraz działaniami kulturalnymi, digitalizacyjnymi i edukacyjnymi. Wpisany do rejestru zabytków obiekt z 1749 roku jest przeznaczony do organizacji ekspozycji czasowych i wydarzeń kulturalnych. W latach pięćdziesiątych XX w. został odbudowany po zniszczeniach wojennych, a od strony północnej dobudowano do niego kotłownię i pomieszczenia, które wykorzystywane są dziś przez …

Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzi długofalowe działania w obrębie strategii digitalizacji, współpracując w tym względzie m.in. z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Technologii skanowania 3D używa się przede wszystkim na potrzeby dokumentacji dzieł sztuki. Dzięki temu w muzeum już od kilku lat wykonywana jest precyzyjna trójwymiarowa dokumentacja obiektów dziedzictwa narodowego, do tego w bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Jest to potężne narzędzie dla konserwatorów …

Na bieżąco

W tym miejscu znajdą się aktualne informacje dotyczące postępów …

Konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii

Od połowy XX wieku zdobiły tarasy Ogrodu Włoskiego i nabrzeże Jeziora. Obecnie trzy z czterech barokowych rzeźb Herkulesów wraz z postumentami są przechowywane w Pawilonie Rzeźby. Ich stan jest zły i wymaga natychmiastowych działań konserwatorskich. Plany wobec figur Herkulesów są jeszcze większe. Przepiękne, posiadające wyjątkowe walory historyczne i artystyczne rzeźby, zaprojektowane i wykonane zostały w latach 1729-1734. Co ciekawe, najpierw zdobiły park pałacowy w Brzezince, w …