UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Realizacja i obsługa zamawianych na życzenie klienta warsztatów, posiłków i pokazów z rekonstrukcji kulinarnej w 2019 o rozszerzonej formule podania i prezentacji dania, m.in. projekt pt. ”Kanon Kuchni Polskiej”

Zamówienie publiczne na usługi z zakresu działalności kulturalnej, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z. późn. zm.),

realizowane w ramach przedsięwzięcia z zakresu działalności edukacji kulturalnej
pn.: „Ogród, Kuchnia, Stół- 2019”
Znak sprawy: KF.AZ.2402.2.JM.2019

26 sierpnia 2019 r. opublikowano:

09 września 2019 r. opublikowano:

Podziel się:
Wykop Facebook