UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Ochrona prawna znaków graficznych i słownych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informacja o poddaniu ochronie prawnej znaku graficznego i znaków słownych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie informuje, że posiada na mocy ustawy Prawo własności przemysłowej prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP znaków towarowych.

Znaki graficzne:

prawo ochronne nr 257061 logo.jpg

Logo – nr prawa ochronnego: 257061zastrzeżony znak graficzny_elewacje.jpg

Znak przedstawiający elewację frontową pałacu – nr prawa wyłącznego: 201778. Prawo ochronne zostało przedłużone i jest aktualne – zobacz tutaj.


Znaki słowne:

zastrzeżony znak towarowy_Folwark Królewski.jpg

Folwark Królewski – nr prawa wyłącznego: 225294zastrzeżony znak towarowy_Folwark Wilanowski.jpg

Folwark Wilanowski – nr prawa wyłącznego: 225295zastrzeżony znak towarowy_Rezydencja Królewska w Wilanowie.jpg

Rezydencja Królewska w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225296zastrzeżony znak towarowy_Pałac w Wilanowie.jpg

Pałac w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225297Zastrzeżony znak towarowy_Pałac Królewski w Wilanowie.jpg

Pałac Królewski w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225298zastrzeżony znak towarowy_rezydencja wilanowska.jpg

Rezydencja Wilanowska – nr prawa wyłącznego: 225721zastrzeżony znak towarowy_Morysin.jpg

Morysin – nr prawa wyłącznego: 229547zastrzezony znak towarowy_Villa_Nova.jpg

Villa Nova – nr prawa wyłącznego: 259879Muzeum zawraca uwagę, że na mocy uzyskanych uprawnień może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (art. 285 i art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook