UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Polonia Respirans. Opt[imo] Max[imo] Principe, Joanne III. Rege Heroe, Magnoq[ue] Duce Lithvaniae, Russiae, (...) Quietem Rerum, Cum Omni Illa Orientis Mole, Et Legionibus Scythicis, Apud Zorawno XVI. Octobr[is] Anno cIɔ Iɔc LXXVI. Stipulato

Sobiesciana

Opublikowany w Gdańsku, prawdopodobnie w drukarni Dawida Fryderyka Rhete, panegiryk ku czci Jana III Sobieskiego z okazji jego zwycięstwa w bitwie pod Żurawnem. Laudacja została napisana w dystychu elegijnym (heksametr daktyliczny katalektyczny i pentametr daktyliczny akatalektyczny) przez późniejszego burmistrza Gdańska Johanna Ernesta Schmiedena. Z okazji zwycięskiej bitwy autor wspomina także Chocim i Trembowlę, dzięki którym nastał wyczekiwany pokój. W utworze znajduje się sporo nawiązań do antyku: do Lechitów zwraca się Fortuna, wspomniana jest walka Eneasza z Turnusem, a także bogowie Janus, Jowisz i Mars.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook