UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_silva rerum logo_m.jpg

Wilanowska „Silva Rerum” to seria, która w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej. Z tych opowieści wyłania się fascynujący obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.


Artykuł niedostępny

  • Artykuł nie został opublikowany.