UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX w. jest zbiorem tekstów ukazujących bogactwo inspiracji i wpływów jakie wywarły te szczególne podróże na naszą kulturę. Czytelnik tomu znajdzie się - obok podróżnego - w centrum drogi, na szlaku, który prowadzi przez Wielką Europę kultury, edukacji, duchowych potrzeb, przyjemności, biznesu i pobytów w kurortach. Polska osiemnastowieczna Wielka Podróż została przez Autorów książki udokumentowana jako uczestnictwo i rzeczywiste współtworzenie kultury europejskiej.Portret Jana Stanisława Kątskiego

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Malarstwo
Louis de Silvestre
Drezno
ok. 1712
Olej, płótno
80 x 64 cm
Wil.1279

Jan_Stanisław_Kątski

Portret wyróżniający się wysokim poziomem artystycznym został uznany za dzieło Louis de Silvestre’a (1676-1760) ze zwzględu na bliskie analogie z pracami nadwornego malarza dworu saskiego. Reprezentuje on tzw. „wielki styl” rozpowszechniony przez sławnych malarzy francuskich – Hyacinthe'a Rigaud i Nicolasa de Largilliere’a, których Silvestre był kontynuatorem. Jan Stanisław Kątski (1685-1727) herbu Brochwicz był synem Marcina Kątskiego, generała artylerii koronnej za Jana III (zobacz kartę katalogową kolekcji: Portret Marcina Kątskiego) i antenatem od strony matki Stanisława Kostki Potockiego, twócy wilanowskiego muzeum. W wieku 25 lat osiągnął stanowisko generała ziem podolskich, piastował również urząd miecznika koronnego. Jednocześnie wykazywał uzdolnienia literackie,  tłumaczył epigramy Jean-Baptiste'a Rousseau.

Krystyna Gutowska-Dudek

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
44_marcin kątski_m.jpg

Marcin Kazimierz Kątski h. Brochwicz (1636-1710) (artykuł, Silva Rerum)

Marcin Kazimierz Kątski h. Brochwicz (1636-1710), generał artylerii koronnej, kasztelan krakowski. Po studiach w Akademii Krakowskiej, w Padwie i we …

44_august iii sas, figurka porcelanowa.jpg

O strojach polskich Augusta III Sasa i Marii Józefy na portretach Louisa de Silvestre (artykuł, Silva Rerum)

Nadworny malarz drezdeński Louis de Silvestre wśród wielu portretów polskiej pary monarszej: Augusta III Sasa (1696-1763, król od 1733) i …

Izabela_Lubomirska_fragment

Portret staropolski w Wilanowie - Lubomirscy (multimedium)

Multimedium Portret staropolski w Wilanowie - Lubomirscy ujawnia tajemnice staropolskiego portretu i wprowadza świat kultury dworskiej, od wieków balansującej na …