UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

Ta książka to próba syntetycznego ujęcia królewskiej ikonografii okazjonalnej (trofealnej, efemerycznej, doraźnej) – swoistego wizualnego itinerarium króla Władysława IV - od narodzin po ceremoniał pogrzebowy.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Portret Jana Stanisława Kątskiego

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Malarstwo
Louis de Silvestre
Drezno
ok. 1712
Olej, płótno
80 x 64 cm
Wil.1279

Jan_Stanisław_Kątski

Portret wyróżniający się wysokim poziomem artystycznym został uznany za dzieło Louis de Silvestre’a (1676-1760) ze zwzględu na bliskie analogie z pracami nadwornego malarza dworu saskiego. Reprezentuje on tzw. „wielki styl” rozpowszechniony przez sławnych malarzy francuskich – Hyacinthe'a Rigaud i Nicolasa de Largilliere’a, których Silvestre był kontynuatorem. Jan Stanisław Kątski (1685-1727) herbu Brochwicz był synem Marcina Kątskiego, generała artylerii koronnej za Jana III (zobacz kartę katalogową kolekcji: Portret Marcina Kątskiego) i antenatem od strony matki Stanisława Kostki Potockiego, twócy wilanowskiego muzeum. W wieku 25 lat osiągnął stanowisko generała ziem podolskich, piastował również urząd miecznika koronnego. Jednocześnie wykazywał uzdolnienia literackie,  tłumaczył epigramy Jean-Baptiste'a Rousseau.

Krystyna Gutowska-Dudek

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
44_marcin kątski_m.jpg

Marcin Kazimierz Kątski h. Brochwicz (1636-1710) (artykuł, Silva Rerum)

Marcin Kazimierz Kątski h. Brochwicz (1636-1710), generał artylerii koronnej, kasztelan krakowski. Po studiach w Akademii Krakowskiej, w Padwie i we …

44_august iii sas, figurka porcelanowa.jpg

O strojach polskich Augusta III Sasa i Marii Józefy na portretach Louisa de Silvestre (artykuł, Silva Rerum)

Nadworny malarz drezdeński Louis de Silvestre wśród wielu portretów polskiej pary monarszej: Augusta III Sasa (1696-1763, król od 1733) i …

Izabela_Lubomirska_fragment

Portret staropolski w Wilanowie - Lubomirscy (multimedium)

Multimedium Portret staropolski w Wilanowie - Lubomirscy ujawnia tajemnice staropolskiego portretu i wprowadza świat kultury dworskiej, od wieków balansującej na …