UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III, była niezwykłą osobą, aktywną w kręgu rodzinnym i w sferze publicznej, patronką artystów i fundatorką licznych dzieł sztuki. Książka Jarosława Pietrzaka znakomicie i wielowymiarowo przedstawia postać magnatki na tle zmieniających się warunków politycznych i społeczno-gospodarczych oraz przemian obyczajowych w XVII w., z jednoczesnym odwołaniem do doświadczeń kobiet należących do jej grupy społecznej. Autor wykorzystał archiwalia litewskie, rzymskie, ukraińskie, białoruskie, francuskie i – w szerokim zakresie – polskie, dzięki czemu prezentowana czytelnikowi pierwsza biografia Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej jest wartościowa poznawczo, dojrzała warsztatowo, a przy tym bardzo zajmująca.Prace w Galerii Północnej

Kamienne posadzki_Galeria Polnocna_fot_ZReszka_2010-06_31491.jpg

We wrześniu 2017 roku bardziej intensywne i widoczne prace remontowe objęły Galerię Północną pałacu wilanowskiego. Na całej jej długości stanęły rusztowania. W niedalekiej przyszłości również Galeria Południowa zostanie nimi wypełniona. Tak naprawdę galerie ogrodowe były poddane wstępnym pracom jeszcze w sierpniu, ale nie były one odczuwalne dla zwiedzających. W ich trakcie, w obu galeriach oraz w Lapidarium, wykonana została kompleksowa dokumentacja konserwatorska. Konserwatorzy jeszcze raz dokładnie obejrzeli i opisali poddawane obecnie remontowi obiekty, by ocenić ich stan i sprawdzić, czy zaplanowane metody zabezpieczeń są odpowiednie. Pomieszczenia zostały laserowo zeskanowane, przygotowano cyfrowe fotografie ich wystroju.

Zamontowane obecnie przy rusztowaniach zabezpieczenia niestety uniemożliwiają zwiedzającym tę część Pałacu oglądanie ścian dekorowanych freskami oraz zasłaniają widok na malownicze ogrody. Prace na podestach to jednak najlepszy i najwygodniejszy sposób na całościowe spojrzenie na stan zabytków, w tym sklepienia galerii. Umożliwiają konserwatorom pracę przy plafonach Michelangelo Palloniego i otaczających je dekoracjach rzeźbiarsko-sztukatorskich, a zwiedzającym w miarę wygodne poruszanie się po wnętrzach.

W XIX wieku plafony i ich obramienia zostały zakryte przez nowe dekoracje, malowane w technice klejowej. Freski Palloniego zostały odsłonięte dopiero na początku lat 60. XX wieku. Bardzo zniszczone, poddane zostały wtedy konserwacji i zostały odrestaurowane. Choć prace były w pewnych miejscach ponawiane w późniejszym czasie, zabytki wymagają znowu kompleksowych działań. Obecnie fachowcy stopniowo oczyszczają powierzchnię fresków i sztukaterii z zabrudzeń. Wykonują również prace odkrywkowe – odsłaniają wybrane partie, aby ocenić stan oryginalnych warstw malarskich i tynków.

Zadanie stanowi część projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego” – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook