© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.06.2017

Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu | wystawa | 7 lipca – 1 listopada 2017

Polski król Jan III (1629-1696) jest bohaterem wystawy przygotowywanej przez wiedeńskie Belvedere we współpracy z polskimi muzeami rezydencjami  – Zamkiem Królewskim na Wawelu, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Łazienki Królewskie.

Losy Sobieskiego i historia Wiednia są ze sobą ściśle związane: 12 września 1683 Jan III stanął na czele zjednoczonych wojsk, które wyzwoliły miasto – od miesięcy oblegane przez Imperium Osmańskie. Tym ważnym zwycięstwem polski król zapewnił sobie miejsce w światowej historii. Jego legenda odegrała oczywiście największą rolę w polskiej wyobraźni zbiorowej. Szczególnie w czasach zaborów chętnie odwoływano się do postaci zwycięskiego władcy silnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Również Imperium Habsburskie uznało znaczny udział Sobieskiego w wyzwoleniu Wiednia, choć oczywiście w pamięci powszechnej główne miejsce przypadło cesarzowi – mimo że nie brał bezpośredniego udziału w bitwie.

Poprzez tę wystawę królewskie rezydencje i Belvedere chcą wspólnie uczcić polskiego władcę, który odegrał tak ważną rolę w dziejach Wiednia. Na ekspozycji zgromadzono różnorodne obiekty: obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego, militaria, pamiątki i drogocenne przedmioty. Dzięki temu autorzy wystawy mają nadzieję na przedstawienie wiedeńskiej publiczności przekonującego i wieloaspektowego wizerunku Jana III. Oprócz biograficznej opowieści o królu jako osobie prywatnej, widzowie będą mogli również odkryć jego rolę wojskowego przywódcy, a także mecenasa sztuki i nauki.Jan III Sobieski
Polski król w Wiedniu
7 lipca – 1 listopada 2017
Belvedere, Pałac Zimowy, Wiedeń

Strona internetowa wystawy dostępna TUTAJ.

Logo organizatorów wystawy