© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. "Ogród Różany" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2019-2022

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2019

opublikowano 29.05.2019 r.

opublikowano 13.06.2019 r.