© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.07.2018

Praca w dziale rozwoju | zgłoszenia do 31 lipca

Dział Rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie poszukuje osoby do współpracy.


Czym zajmuje się Dział Rozwoju:

 • organizacją wydarzeń kulturalnych
  i wystawienniczych;
 • organizacją konferencji, seminariów i debat;
 • wydawaniem książek w ramach serii „Muzeologia”, tomów konferencyjnych;
 • realizacją programu ECHOCAST Polska i organizacją szkoleń tematycznych;prowadzeniem monitoringu frekwencji i badań publiczności;
 • współpracą z organizacjami i instytucjami na poziomie krajowym i zagranicznym w ramach prowadzonych zadań i projektów;
 • pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów.


Kogo poszukujemy i czego oczekujemy:

 • osób potrafiących formułować myśli w mowie i piśmie w języku polskim i angielskim, prowadzić formalną korespondencję;
 • osób znających pakiet MS Office;
 • osób, które w okresie od września do grudnia br. mogą poświęcić na pracę min. 20 godzin tygodniowo, przy czym co najmniej 15 godzin w siedzibie muzeum;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej;
 • osób ceniących sobie pracę zespołową, którym komunikacja z pozostałymi członkami zespołu nie sprawi problemu;
 • osób odpornych na presję czasu, które potrafią dzielić uwagę między wiele zadań realizowanych równolegle;
 • osób potrafiących zarządzać czasem i przydzielonymi zadaniami;

Wymagane: samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, dokładność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.


Zadania takiej osoby polegałyby m.in. na:

 • pracy w ramach innowacyjnych projektów, na etapie ich tworzenia, przygotowania, realizacji i ewaluacji;
 • prowadzeniu oficjalnej korespondencji z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) dotyczącymi realizowanych projektów;
 • biurowych pracach pomocniczych w ramach projektów prowadzonych przez muzeum.


Mile widziani będą:

 • studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych (historia sztuki, historia, archeologia, kulturoznawstwo, polonistyka);
 • znajomość środowiska mediów społecznościowych, nowych technologii i innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych w instytucjach kultury będzie dodatkowym atutem.


Warunki współpracy: umowa-zlecenie, początkowo na okres próbny, z perspektywą przedłużenia.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • list motywacyjny

na adres e-mail: rekrutacja.rozwoj@muzeum-wilanow.pl


Na zgłoszenia oczekujemy do 31 lipca 2018 r. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę do muzeum.
 
Zgłoszenie powinno zawierać następujące oświadczenie:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.
Lub dodatkowo
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości”.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym - odrębnie na oba ze wskazanych powyżej celów.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych do momentu odwołania zgody.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.