© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.06.2018

Praca w Dziale Edukacji | zgłoszenia do 4 sierpnia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko: asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej.

U nas będziesz odpowiedzialny/a za:

 • realizację działania „Wolontariat, praktyki i staże”: nabór, rekrutację, wstępne szkolenie wolontariuszy, praktykantów, stażystów, współpracę z działami muzeum w zakresie organizacji wolontariatu, praktyk i staży oraz prowadzenie dokumentacji działania,
 • opracowywanie i realizację projektów edukacyjnych,
 • tworzenie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • opracowywanie tekstów edukacyjnych i informacyjnych,
 • promocję wydarzeń edukacyjnych,
 • przygotowywanie umów, opisywanie faktur.


aplikuj do nas, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie: historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, sztuki plastyczne,
 • umiesz pracować zespołowo,
 • zdolności komunikacyjne są Twoją mocną stroną,
 • cechuje Cię dokładność i skrupulatność,
 • znasz język angielski na poziomie min. B2 – znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Mile widzimy doświadczenie zawodowe w obszarze kultury.

Podejmując współpracę z nami, zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • szansę na rozwój kompetencji i wiedzy związanych z wykonywanymi zadaniami i zajmowanym stanowiskiem (udział w szkoleniach i kursach),
 • możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole,
 • możliwość realizacji nowych projektów edukacyjnych zgodnych ze strategią muzeum.

Na zgłoszenia czekamy do 4 sierpnia 2019 r. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl oraz zatytułowanie maila: edukacja muzealna.

Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do 8 sierpnia 2019 r.

Pamiętaj o klauzuli w swoim CV:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pllub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.