© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Publikacje konserwatorskie

Publikacje:

Michelangelo Palloni, malarz fresków, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2017
Michelangelo Palloni (29 IX 1642–1711/13), pochodzący z Campi nieopodal Florencji jeden z najważniejszych późnobarokowych artystów-dekoratorów pracujących na ziemiach Rzeczypospolitej. Był artystą wrażliwym na kolor i światło, potrafiącym umiejętnie budować ekspresyjną narrację z pomocą póz i gestów oraz grupować postaci w zretoryzowanej kompozycji, często w skrócie perspektywicznym, w oprawie doskonale rozrysowanej architektury. O randze jego dorobku nie świadczą wyłącznie realizacje na zlecenie Jana III, prymasa Michała Stefana Radziejowskiego czy magnatów kresowych, jak kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac oraz wojewoda wileński i hetman wielki litewski Kazimierz Jan Sapieha. Pierwszeństwo w artystycznym pejzażu ówczesnej Rzeczypospolitej zapewniło mu najwyższej klasy rzemiosło, połączone z umiejętną i niepozbawioną inwencji adaptacją wzorów florenckich, weneckich i rzymskich.

Kup teraz w e-sklepie.

Błażej Szyszkowski, Aleksander Kokular - malarz i opiekun kolekcji wilanowskiej, Warszawa 2012
Monograficzne opracowanie dokonań Aleksandra Kokulara, warszawskiego malarza i pedagoga pierwszej połowy XIX wieku, opiekuna kolekcji wilanowskiej, jednego z pierwszych polskich kustoszy.
Dzięki wszechstronnie ukazanej sylwetce malarza udaje się określić, jaką rzeczywiście rolę odegrał ten artysta w kolejnym etapie kształtowania wnętrz pałacowych i kolekcji wilanowskiej. A jednocześnie uświadomić, jak wiele zagadek kryją okoliczności i warunki, w jakich rodziły się zamówienia i zmieniały artystyczne preferencje. Wiele z nich pozostaje wciąż tajemnicą.
/fragment wstępu pióra Anny Lewickiej-Morawskiej/
Kup teraz w e-sklepie.


Marzanna Ciechańska, Papierowe obicia ścienne w pałacu w Wilanowie - studium portretowe.  Historia, technologia i konserwacja, Warszawa 2010

Marzenna Ciechańska daje oryginalny i bardzo zajmujący wykład o historii dekoracyjnych, ściennych obić papierowych na przykładzie tapet z Pokoi Chińskich w pałacu wilanowskim. Szeroko zarysowane w opracowaniu tło porównawcze zagadnienia jest wielce inspirujące do refleksji nad ulotnością stwierdzeń o trwaniu rzeczy, nad niezwykłą skutecznością, która obejmuje każdą jego składową. Autorce zawdzięczamy również przeprowadzenie konserwacji wspomnianych tapet wilanowskich.
Kup teraz w e-sklepie.


Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705). Prace konserwatorskie
. Warszawa 2009

Wydawnictwo towarzyszące wystawie "Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)". Ogromny wysiłek konserwatorski towarzyszący przygotowaniom do wystawy został w tej publikacji częściowo udokumetnowany. Są tutaj opisane i zilustrowane prace przy najważniejszych obiektach, związanych z postacią Radziejowskiego, takich jak nastawa ołtarzowa z obrazem "Ukrzyżowanie" z kościoła w Aleksandrowie Kujawskim czy pozłacana rzeźba prymasa z jego nagrobka w Kościele Św. Krzyża w Warszawie.
Kup teraz w e-sklepie.

Sekrety Dwóch Amorków. Zapomniane "leonardiana" w zbiorach wilanowskich. Problematyka konserwatorska. Katalog wystawy. Warszawa 2007
W kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie są dwa tajemnicze obrazy: „Putto z łukiem” i „Putto wsparte na gałęzi”. Prace konserwatorskie przeprowadzone w latach 2003-2006 dostarczyły materiałów porównawczych, dzięki którym odczytano ikonografię obu płócien, będącymi faktycznie wyciętymi z większego dzieła fragmentami. Katalog wystawy przybliża proces konserwacji cennych obrazów, objaśnia tajemnice warsztatu konserwatora.
Kup teraz w e-sklepie.

Piękno za woalem czasu. Katalog wystawy. Warszawa 2001
Nakład został wyczerpany.

Wilanowski Informator Konserwatorski:

Wilanowski Informator Konserwatorski 2017 prezentuje zbiór artykułów dotyczących zagadnień opieki nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Poszczególne artykuły dotyczą między innymi: planów rozwoju wilanowskiego muzeum, popularyzacji wiedzy, dostępności dla osób niepełnosprawnych, edukacji przyrodniczej, ochrony różnorodności biologicznej w przypałacowym parku, konserwacji holenderskich fliz, strategii konserwowania laki orientalnej w różnych częściach świata oraz budowy i wykorzystania systemu GIS na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Kup teraz w e-sklepie

Wilanowski Informator Konserwatorski 2014 prezentuje wybrane prace badawczo-konserwatorskie, wykonane w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” w latach 2009–2013. Przedstawione artykuły zawierają nowe ustalenia źródłowe i interpretacje dziejów pałacu, związanych m.in. z przekształceniami Wielkiej Sieni i Gabinetu Holenderskiego. Prace badawczo-konserwatorskie pozwalają na coraz lepsze zrozumienie upodobań dawnych mieszkańców oraz odkrywanie oryginalnego wyglądu kolejnych wersji aranżacji wnętrz wilanowskiego pałacu. Ciekawe jest zestawienie artykułów autorstwa historyków sztuki, architekta oraz konserwatorów dzieł sztuki. Zapraszamy do lektury!
Kup teraz w e-sklepie.


Wilanowski Informator Konserwatorski 2013 zawiera artykuły poświęcone problematyce ratowania najcenniejszych wilanowskich tkanin z apartamentów królewskich. Program prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych tkanin z Sypialni Króla i Gabinetu Holenderskiego realizowany był w ramach kompleksowego projektu konserwatorskiego obu pomieszczeń „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). W prace trwające od 2009 do 2013 roku zaangażowane było szerokie grono specjalistów historyków sztuki, konserwatorów zabytków, techników tkackich, mikrobiologów i analityków chemicznych.
Kup teraz w e-sklepie.

Wilanowski Informator Konserwatorski 2009 dotyka problematyki rekonstrukcji kolorystycznej zabytków i konserwacji zapobiegawczej w doświadczeniach ostatnich lat Muzeum Pałacu w Wilanowie. W ten sposób czytelnik otrzymuje wgląd w niektóre działania muzeum, wynikające z jego powinności jako opiekuna zabytków architektury i kolekcji muzealiów.
Kup teraz w e-sklepie.


Wilanowski Informator Konserwatorski 2005 przedstawia najważniejsze w latach 2002 - 2005 dokonania konserwatorów przy wybranych obiektach muzealnych. Właściciele i miłośnicy zabytków znajdą w naszych prezentacjach inspirację dla własnych starań w tej wyjątkowo złożonej i trudnej dziedzinie.