© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.04.2019

Ruszył projekt www.muzeach współfinansowany ze środków UE

POPC

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa między Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o dofinansowanie projektu „www.muzeach”.

Pięć muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie uzupełni i poprawi dostęp do powierzonych im zasobów kultury w formie cyfrowej.

W ramach projektu realizowane będzie dziesięć działań:

  • Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
  • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).
  • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym
  • Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS)
  • Budowa wspólnej wyszukiwarki
  • Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń
  • Szkolenia pracowników
  • Działania edukacyjne
  • Promocja
  • Administrowanie projektem.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC www.muzeach