© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.08.2019

Usługa polegająca na wykonaniu i instalacji specjalistycznego etalażu ekspozycyjnego służącego przedsięwzięciu z zakresu działalności kulturalnej pn.: Wystawa „Leonardiana – fascynacje kolekcjonerskie w Polsce” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,
do których zastosowaniemają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)
Znak sprawy KF.AZ.2401.11.JM.2019

27 sierpnia 2019 r. opublikowano:

04 września 2019 r. opublikowano:

11 września 2019 r. opublikowano: