© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kolekcja   Kolekcja   |   21.08.2015

Widok Galerii Gotyckiej przy północnym skrzydle pałacu

  • Grafika
  • Vormser, rys., Lemaitre (Augustin Francois?), wyd.
  • Paryż
  • ok. 1840
  • papier; staloryt
  • 9 x 14 cm
  • Wil.5548

Ten niewielki staloryt posiada  znaczną wartość dokumentalną, ponieważ przedstawia Wilanów, którego dziś już nie ma. Chodzi o północną część pałacu, przy której na początku XIX wieku wniesiona została tzw. Galeria Gotycka. Był to gmach o malowniczo-sentymentalnym charakterze, z elementami "zaprojektowanych" zniszczeń i ruin, które wpisywały się w ówczesne dekorum - stosowności miejsca i jego funkcji. Celem wzniesionej Galerii była bowiem ekspozycjia zgromadzonej przez Stanisława Kostkę Potockiego i jego małżonkę, Aleksandrę, dzieł sztuki, a dokładnie zbiorów malarstwa europejskiego XVII i XVIII wieku. To na polecenie Stanisława Kostki architekt Christian Piotr Aigner sporządził plany neogotyckiego skrzydła, które wybudowane zostało w 1802 roku.

Galerię Gotycką całkowocie przekształcono w połowie XIX w. z polecenia Augusta i Aleksandry Potockich, a więc wnuka Stanisława Kostki oraz jego małżonki. Wówzcas, drugi trakt skrzydła północnego, otrzymał formy nawiązujące do architektury renesanowej. Wraz z szatą zewnętrzną zmianie uległ również układ wnętrz, które podzielone zostały na mniejsze przestrznie. Taki stan zachował się do dnia dzisiejszego.

Staloryt ukazuje wygląd Galerii ok. roku 1840 i pochodzi z wydanej w Paryżu książki pt. Pologne, autorstwa przebywającego na emigracji rodzimego pisraza, poety, urzędnika wojskowego - Karola Forstera. Praca stanowiła X tom bpgato ilustrowanej seroo zatytułowanej L'Universe Pittoresque. W tomie znalazły się dwa widoki rezydencji wilanowskiej (poza Galerią Gotycką widok dziedzińca od strony wjazdu) oraz portret jej pierwszego właściciela, króla Jana III. 

Widok pałacu od strony dziedzińca oraz Galeria Gotycka dokumentują charakter rezydencji z czasów, kiedy właścicielem była Aleksander Potocki (1831-1845), syn Stanisława Kostki oraz ojciec Augusta. 

Marta Gołąbek