© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.09.2019

Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn:Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu
Znak sprawy: KF.AZ.2401.12.JM.2019

16 września 2019 r. opublikowano:

20 września 2019 r. opublikowano:

24 września 2019 r. opublikowano:

04 października 2019 r. opublikowano: