© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.07.2019

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa kart rozszerzeń do serwera, modułów do obudowy kasetowej serwerów wraz z usługą montażu oraz modółów komunikacyjnych SFP/SFP+ do przełączników sieciowych

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: SD.2402.9.KP.2019