© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.09.2019

Zapytanie ofertowe pn. Eksploatacja, konserwacja i serwis kotłów gazowych w pięciu kotłowniach znajdujących sie na terenie Muzeum, wraz z urządzeniami układu technologicznego wytwarzania ciepła i rozdziału do wewnętrznej sieci dla potrzeb Muzeum

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: KA.2402.02.WB.2019