© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.07.2019

Zapytanie ofertowe pn. Usługa adaptacyjno remontowa wnętrz jednego pomieszczenia na parterze z przeznaczeniem na atelier fotograficzne w zabytkowym budynku dawnej Stajni

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczające wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: KA.2402.04.PP.2019

opublikowano 05.09.2019 r.